ภาพรวม - Dashboard Atsamat

ภาพรวม

แพสูบน้ำดิบ
อาคารกรอง
ค่าแรงดัน (บาร์)
กำลังโหลด...
ปริมาณน้ำขาเข้า (ลูกบาศก์เมตร)
กำลังโหลด...
ถังน้ำใส
หอน้ำสูง
ความขุ่น (เอ็นทียู)
กำลังโหลด...
ความเป็นกรด-ด่าง
กำลังโหลด...
การนำไฟฟ้า (ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร)
กำลังโหลด...
คลอรีน (มิลลิกรัม/ลิตร)
กำลังโหลด...
ปริมาณน้ำขาออก (ลบ.ม.)
กำลังโหลด...
น้ำขาออกสูญเสีย (%)
กำลังโหลด...
ค่าแรงดันตำแหน่งที่ SP-01 (บาร์)
กำลังโหลด...
ค่าแรงดันตำแหน่งที่ SP-02 (บาร์)
กำลังโหลด...
ค่าแรงดันตำแหน่งที่ SP-03 (บาร์)
กำลังโหลด...
ค่าแรงดันตำแหน่งที่ SP-04 (บาร์)
กำลังโหลด...
ค่าแรงดันตำแหน่งที่ SP-05 (บาร์)
กำลังโหลด...
ค่าแรงดันตำแหน่งที่ SP-06 (บาร์)
กำลังโหลด...
ค่าแรงดันตำแหน่งที่ SP-07 (บาร์)
กำลังโหลด...